Top

Zwroty i reklamacje

ZWROT

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu otrzymanego, nienaruszonego towaru przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Aby dokonać takiego zwrotu, prosimy o przesłanie maila na adres hello@szmaragdowezuki.pl z wyraźną adnotacją w tytule: „Odstąpienie od umowy”, bądź listownie na adres:

Szmaragdowe Żuki, Marta Górska, ul. Szmaragdowych Żuków 7, 05-540 Zalesie Górne

 

REKLAMACJA

Aby dokonać reklamacji towaru, prosimy o przesłanie wadliwego towaru wraz z podaniem przyczyny zwrotu na adres:

Szmaragdowe Żuki, Marta Górska, ul. Szmaragdowych Żuków 7, 05-540 Zalesie Górne

 

Zgodnie z treścią regulaminu sklepu:

§7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i  korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres podany powyżej.
  2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Marta Górska, ul. Szmaragdowych Żuków 7, 05-540 Zalesie Górne
  6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 8. Reklamacje

  1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, należy kierować na adres: Marta Górska, ul. Szmaragdowych Żuków 7, 05-540 Zalesie Górne. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
  2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Szmaragdowe Żuki tworzone są z myślą o holistycznej pielęgnacji: dbamy o twarz, o ciało, o zmysły. Wszystkie nasze produkty pachną, a ich zapach nie jest przypadkowy - wynika z wiedzy aromaterapeutycznej. Zamiast wody używamy skoncentrowanych naparów roślinnych. I kochamy witaminy.