Top

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Marta Górska [dalej na potrzeby regulaminu: Szmaragdowe Żuki]

ul. Szmaragdowych Żuków 7

05-540 Zalesie Górne
NIP: 1180293256
REGON: 140540699

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Zapewniamy Państwu podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe są gromadzone z należytą staranności i odpowienio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Ich przetwarzanie odbywa się w sposób poufny, rzetelny i bezpieczny we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych, które mogą polegać mi.in na prowadzeniu Państwa konta.Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydujecie, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie, np. usługi prowadzenia konta,
 • realizacja Państwa zamówień, obsługa zwrotów/ reklamacji,
 • marketing bezpośredni, mogący polegać na przesyłaniu lub wyświetlaniu spersonalizowanych reklam,
 • przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest różna w zależności od celu przetwarzania danych, tak więc:

 1. W celu realizacji zamówień oraz obsługi zwrotów i reklamacji – Składając zamówienie niezbędne jest podanie przez Państwa danych takich jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon. Jeżeli zamówienie dokonane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wówczas niezbędne jest podanie nazwy firmy, adresu siedziby oraz nr NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.Podstawą prawnych przekazania danych w celu realizacji zamówienia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wystawienia faktury jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO a w celach archiwalnych i statystycznych art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. W celu prowadzenia konta w sklepie internetowym – Zakładając konto w sklepie internetowym niezbędne jest podanie przez Państwa takich danych jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia konta.(podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. b RODO)
 3. W celu wysyłki zamówionego newslettera – Zapisując się do newslettera niezbędne jest podanie przez Państwa danych takich jak: adres e-mail oraz Imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.Podstawą prawną przekazania danych w celu przesyłania newslettera, jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. W celu kontaktowania się z Klientami, e-mailowo, telefonicznie – Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, czy adresu e-mail, wówczas podanie przez Państwa danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.Wówczas podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych

Szmaragdowe Żuki przetwarzają dane osobowe jedynie przez okres potrzebny dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Po tym okresie zostaną one w całości usunięte.

3. PRAWA KLIENTA

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania, poprawienia Państwa danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” na stronie www.szmaragdowezuki.pl.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440.

4. PROFILOWANIE

Przekazane dane przez Klientów nie są profilowane.

5. PODMIOTY TRZECIE

Szmaragdowe Żuki powierzają przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie tym podmiotom i dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje dla Szmaragdowe Żuki. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • Dostawca płatności
 • Podmiot realizujący dostawę towaru
 • Podmiot zapewniający obsługę zamówień oraz zwrotów i reklamacji
 • Podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • Podmiot zapewniający optymalizację i wsparcie Strony Internetowej i sklepu
 • Podmiot zapewniający wsparcie techniczne
 • Podmiot odpowiedzialny za realizację usług prawnych i księgowych

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE

Szmaragdowe Żuki nie przekazują danych osobowych poza obszar UE oraz żadnym dostawcom usług oraz innym podmiotom wskazanym w pkt. 5 za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne ponieważ wynika z obowiązujących przepisów prawnych, decyzji organów władzy oraz w przypadku konieczności obrony praw Szmaragdowe Żuki.

Jednocześnie informujemy Państwa, że przetwarzane przez nas Dane osobowe zbierane są w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów Administratora.

Regulamin obowiązuje od 05.2022

Szmaragdowe Żuki tworzone są z myślą o holistycznej pielęgnacji: dbamy o twarz, o ciało, o zmysły. Wszystkie nasze produkty pachną, a ich zapach nie jest przypadkowy - wynika z wiedzy aromaterapeutycznej. Zamiast wody używamy skoncentrowanych naparów roślinnych. I kochamy witaminy.